photo: Andrea Mancuso

 
I use books from the beginning of the last century. Take them apart, shred or cut the pages into small pieces, and paste them together again. The pages are reassembled into new objects. Eggshell thin, yet remarkably steady. The story lives on, but in a different shape.
 
------------------
 
Jag använder böcker från början av förra seklet. Tar isär dem, strimlar eller klipper ner sidorna till små papperslappar, och klistrar sedan samman dem igen. Boksidorna återskapas till nya objekt. Äggskalstunna, men anmärkningsvärt stabila. Berättelsen lever vidare, men i en annan form.